Wednesday, November 23, 2016

POOJA BUMPER 2016 Lottery Result BR 52 23-11-2016 : Kerala Lottery Result Today

_____________________________________________
KERALA STATE LOTTERIES - RESULT
23-11-2016 (WEDNESDAY) POOJA BUMPER (BR-52)
KERALA STATE LOTTERIES - RESULT
-------------------------------

1st Prize- Rs :4,00,00,000
TH 211619 (PALAKKAD)
_____________________
Consolation Prize- Rs. 100,000/- 
NA 211619 VA 211619 RA 211619 RI 211619
_____________________
2nd Prize- Rs :50,00,000
NA 325134 (PALAKKAD)
VA 328325 (PALAKKAD)
RA 126482 (KANNUR)
TH 364558 (KOLLAM)
RI 147446 (KOLLAM)
_____________________
3rd Prize- Rs :5,00,000
NA 145695 (KOLLAM)
NA 476269 (PALAKKAD)
VA 108092 (MALAPPURAM)
VA 288886 (ERNAKULAM)
RA 299417 (THRISSUR)
RA 306693 (THRISSUR)
TH 162682 (KOTTAYAM)
TH 473753 (PALAKKAD)
RI 134692 (THIRUVANANTHAPURAM)
RI 153442 (ALAPPUZHA)
======================
If you can't see the numbers please refresh this page and wait for some time
======================
BELOW PRIZES FOR THE TICKETS MATCHING THE LAST NUMBERS
======================


FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize- Rs. 1,00,000
51645
__________________
5th Prize- Rs. 10,000
2117 3050 4722 7075 7448
__________________
6th Prize- Rs. 5,000
1276 1400 1431 1728 2037
2215 2553 2643 2822 3006
3011 3434 4102 4665 4876
6030 6264 6879 7929 8050
8309 8441 9030 9224 9646
__________________
7th Prize- Rs. 1,000
0416 0524 0654 0884 1156
1530 2279 2873 3436 4464
4538 4543 5081 5087 5468
5609 5672 6371 6449 6472
6563 6664 7661 7676 7729
8604 8836 9583 9703 9765
__________________
8th Prize- Rs. 500
0112 0129 0141 0175 0340
0750 0883 1622 1969 2186
2469 2894 3356 3413 3653
3767 4477 4630 5710 5803
5972 5973 6334 6622 6707
6741 6894 7060 7360 7390
7828 8597 8711 8880 9060
9335 9795 9843 9947 9968
__________________
9th Prize- Rs. 200
0013 0086 0115 0257 0286
0414 0432 0453 0496 0574
1252 1298 1588 1914 2144
2168 2211 2249 2266 2564
2724 2740 2745 2903 2908
2948 3025 3472 4022 4035
4071 4074 4084 4171 4262
4296 4376 4479 4558 4575
4680 4743 4769 4778 4795
4866 4947 4974 5051 5253
5331 5337 5363 5635 5644
5753 5770 6093 6120 6188
6224 6409 6649 6665 6674
6710 6812 6864 6987 7021
7127 7193 7450 7461 7552
7732 7797 7820 7879 7933
7978 8034 8358 8376 8382
8619 8649 8680 8857 8875
9180 9186 9366 9552 9562
9579 9636 9682 9702 9868
__________________

Pooja Bumper-2016 www.keralalotteryresult.net

POOJA BUMPER LOTTERY (BR-52) RESULTS : Welcome to www.keralalotteryresult.net Today's, Today  Kerala lottery result is Live POOJA BUMPER (BR-52). lottery draw conducted by Kerala lottery department at Sree Chithra Home Auditorium by Kerala Lottery  Department and the result will be published in the official websites of Kerala Lottery Department, www.keralalotteres.com and  www.kerala.gov.in by 03:00 PM. You can view this Live POOJA BUMPER Lottery (BR-52) Lottery results today live here today as early as it is possible. Refresh this Live POOJA BUMPER Lottery (BR-52) Results 23-11-2016 for new winning numbers of  POOJA BUMPER Lottery (BR-52) Live 

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി
ഏജന്റുമാരുടെയും വില്പനക്കാരുടെയും പൊതു ജനങ്ങളുടെയും ശ്രദ്ധക്ക്
സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് നവംബ മാസത്തിലെ താഴെ പറയുന്ന ഭാഗ്യക്കുറികളുടെ നറുക്കെടുപ്പ് മാറ്റി വയ്ക്കുകയും 8 ഭാഗ്യക്കുറിക റദ്ധാകുകയും ചെയ്തു വിശദാംശങ്ങ ചുവടെ ചേക്കുന്നു.
ലോട്ടറി നമ്പ
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി
പുതുക്കിയ നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി
സമയം
കാരുണ്യ പ്ലസ് (KN-135)
10.11.2016
19.11.2016
02.30 PM
ഭാഗ്യനിധി (BN-263)
11.11.2016
20.11.2016
02.30 PM
കാരുണ്യ (KR-267)
12.11.2016
21.11.2016
02.30 PM
പൗണമി (RN-262)
13.11.2016
22.11.2016
02.30 PM
സ്ത്രീ ശക്തി (SS-29)
15.11.2016
23.11.2016
03.30 PM
അക്ഷയ (AK-267)
16.11.2016
24.11.2016
02.30 PM
കാരുണ്യ പ്ലസ് (KN-136)
17.11.2016
25.11.2016
02.30 PM
നി (NR-4)
18.11.2016
25.11.2016
03.30 PM
ഭാഗ്യനിധി (BN-264)
18.11.2016
26.11.2016
02.30 PM
കാരുണ്യ (268)
19.11.2016
27.11.2016
02.30 PM
പൂജാ ബമ്പ (ബി. ആ. 52 ) നറുക്കെടുപ്പ് 23.11.2016 നു നടത്തുന്നതാണ്.
നവംബ 20 മുത 27 വരെയുള്ള പൗണമി 263, വിവി 386, സ്ത്രീ ശക്തി 30, അക്ഷയ 268, കാരുണ്യ പ്ലസ് 137, ഭാഗ്യനിധി 265, കാരുണ്യ 269, പൗണമി 264, എന്നീ ഭാഗ്യക്കുറിക റദ്ദ് ചെയ്തു.

0 Comments: